Advokátní kancelář Mgr. Moniky Janouškové se sídlem ve Zlíně poskytuje klientům právní služby v různých právních odvětvích s cílem klientům poskytnout komplexní právní služby s důrazem na kvalitu, preciznost a maximální úsilí hájit zájmy a práva svých klientů.

Naše advokátní kancelář je založena na individuálním přístupu ke klientovi a vztahu vzájemné důvěry mezi advokátem a jeho klientem. Z důvodu zachování hodnot advokátní kanceláře, osobního přístupu ke klientovi a s úctou a respektem k důvěrnosti vzájemného vztahu mezi advokátem a jeho klientem působí v advokátní kanceláři pouze advokátka Mgr. Monika Janoušková a právnička Mgr. Renáta Janoušková bez účasti dalších osob podílejících se na poskytování právních služeb. Pro zajištění kvality a komplexnosti poskytovaných právních služeb je ovšem po vzájemné dohodě s klientem v konkrétním případě zajištěna spolupráce s jednotlivými odborníky v daném oboru (zejména daňovými poradci, notáři, soudními exekutory atd…).

Jelikož je naším cílem rovněž se podílet na ochraně práv zvířat, spolupracuje advokátní kancelář se zlínským spolkem Dobré ruce, z.s. věnujícím se pomoci opuštěným a týraným zvířatům a rovněž advokátní kancelář pravidelně přispívá na činnost kočičího útulku ALFONZ ÚMONÍN, z. s.