O NÁS

Mgr. Monika Janoušková, advokát

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jsem za účelem získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti práva vykonávala odbornou praxi v advokátní kanceláři ve Zlíně a rovněž jsem absolvovala stáž na oddělení dozoru v přípravném trestním řízení na Krajském státním zastupitelství v Brně, pobočce ve Zlíně.

Po úspěšném absolvování studia jsem se rozhodla jít cestou advokacie, neboť tento směr mě po pracovní stránce zaujal nejvíce, zajišťoval rozmanitou práci, možnost na sobě neustále pracovat a rovněž mi umožňoval velmi úzký a důvěrný vztah s jednotlivými klienty. Z tohoto důvodu jsem po studiích začala pracovat jako advokátní koncipientka v jedné z olomouckých advokátních kanceláří, kde jsem se věnovala především občanskému právu, insolvenčnímu právu a obhajobě v trestních řízeních. Následně jsem získala další zkušenosti ve dvou advokátních kancelářích v Praze, kde jsem působila jako advokátní koncipientka a nadále se věnovala především občanskému a trestnímu právu. Mé působení advokátní koncipientky jsem úspěšně zakončila složením advokátních zkoušek.

Mé působení ve třech advokátních kancelářích mi poskytlo rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb, práce s klientem a fungování advokátní kanceláře. Po návratu z Prahy jsem si následně založila svou vlastní advokátní kancelář ve Zlíně, kde spolu se mnou působí má kolegyně Mgr. Renáta Janoušková.

Mgr. Renáta Janoušková, právník

Vystudovala jsem Fakultu práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Vzhledem k tomu, že jsem se chtěla do budoucna věnovat advokacii, po úspěšném absolvování Panevropské vysoké školy jsem následně rovněž úspěšně prokázala znalost českého právního řádu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a tedy splnila podmínku pro budoucí zápis do seznamu advokátů a advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou.

Pro získání praktických zkušeností v oblasti práva jsem po úspěšném absolvování studia pracovala na právním oddělení Úřadu městské části Praha 10, kde jsem se věnovala především oblasti majetkoprávních vztahů k nemovitostem ve vlastnictví ČR. Následně jsem získala pracovní pozici na právním oddělení Generálního ředitelství vězeňské služby České republiky v Praze se zaměřením zejména na právní rámec veřejných zakázek v oblasti výkonu trestu a vazby.

I přesto, že jsem v Praze získala řadu neocenitelných zkušeností v oblasti práva, nadále jsem se již chtěla plně věnovat budoucímu výkonu advokacie. Po návratu z Prahy a založení advokátní kanceláře advokátkou Mgr. Monikou Janouškovou jsem tedy začala působit v této advokátní kanceláři a mým cílem je budoucí výkon advokacie.