Mgr. Monika Janoušková

advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Moniky Janouškové se sídlem v Praze a pobočkou ve Zlíně poskytuje právní služby v různých právních odvětvích s cílem svým klientům poskytnout komplexní právní pomoc.

Naše advokátní kancelář je primárně založena na individuálním přístupu ke klientovi. Z tohoto důvodu v advokátní kanceláři působí pouze advokátka Mgr. Monika Janoušková a advokátní koncipientka Mgr. Renáta Janoušková, přičemž klientovi je tak vždy zajištěn osobní přístup k řešené záležitosti.

Advokátní kancelář se rovněž podílí na ochraně práv zvířat, konkrétně spolupracuje se zlínským spolkem Dobré ruce, z.s. věnujícím se pomoci opuštěným a týraným zvířatům a rovněž přispívá na činnost kočičího útulku ALFONZ ÚMONÍN, z. s.

PŘEDSTAVENÍ

Mgr. Monika Janoušková, advokát

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií jsem vykonávala odbornou praxi v advokátní kanceláři ve Zlíně a rovněž jsem absolvovala stáž na oddělení dozoru v přípravném trestním řízení na Krajském státním zastupitelství v Brně, pobočce ve Zlíně.

Po ukončení studia jsem začala působit jako advokátní koncipientka v Olomouci a následně v Praze, a to se zaměřením zejména na oblast trestního a občanského práva. Po ukončení praxe advokátního koncipienta jsem složila advokátní zkoušky a poté si založila svou vlastní advokátní kancelář se sídlem v Praze a pobočkou ve Zlíně.

Mgr. Renáta Janoušková, advokátní koncipientka

Vystudovala jsem Fakultu práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Po ukončení studia jsem pracovala na právním oddělení Úřadu městské části Praha 10 a poté jsem pracovala na právním oddělení Generálního ředitelství vězeňské služby České republiky v Praze se zaměřením zejména na právní rámec veřejných zakázek v oblasti výkonu trestu a vazby.

Nyní vykonávám praxi advokátní koncipientky u Mgr. Moniky Janouškové.

ODMĚNA

Odměna za poskytnuté právní služby je stanovena primárně na základě dohody s klientem a vychází z individuálního přístupu ke klientovi, složitosti věci a časové náročnosti. Odměna může být stanovena následujícími způsoby:

  • časová odměna – výše odměny závisí na počtu hodin strávených nad poskytováním právních služeb a sjednané odměny za časovou jednotku
  • úkonová odměna – odměna je stanovena vždy za konkrétní úkon bez ohledu na jeho časovou náročnost (např. porada s klientem, účast na soudním jednání, účast u výslechu)
  • pevná odměna – odměna je stanovena pevnou částkou za kompletní vyřízení věci (např. příprava kompletní dokumentace pro převod vlastnického práva k nemovitosti) bez ohledu na časovou náročnost
  • paušální odměna – odměna je stanovena paušální částkou za měsíc poskytování právních služeb bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právních služeb v daném období

Pokud s klientem není sjednána smluvní odměna, je výše odměny určena dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

ZAMĚŘENÍ

Advokátní kancelář se věnuje poskytování komplexních právních služeb v jednotlivých právních odvětvích.

V rámci poskytování právních služeb se zaměřujeme zejména na oblast soukromého práva (zvláště pak rodinného práva, občanského práva a pracovního práva), trestního práva (obhajoba v rámci trestního řízení a rovněž zastupování poškozených v trestním řízení), správního práva (zvláště pak oblast přestupků a jiných správních deliktů) a insolvenčního práva (zastupování dlužníka i věřitelů v insolvenčním řízení, příprava přihlášek pohledávek a insolvenčních návrhů).

Advokátní kancelář rovněž poskytuje komplexní právní služby týkající se právních vztahů k nemovitostem (zvláště pak příprava kompletní smluvní dokumentace pro převod vlastnického práva k nemovitostem, příprava návrhů na vklad, ověření podpisů včetně zajištění advokátní úschovy finančních prostředků).

V rámci poskytování právních služeb advokátní kancelář spolupracuje:

  • realitní kancelář mareal realitní makléřky Bc. Marcely Vrbíkové (www.mareal.cz),
  • spolek Dobré ruce, z.s., který sdružuje dobrovolníky poskytující pomoc nemocným, opuštěným a týraným kočkám (http://zlin-dobreruce.cz/),
  • spolek ALFONZ ÚMONÍN, z. s., který provozuje kočičí útulek a advokátní kancelář pravidelně finančně přispívá na jeho činnost (http://alfonzumonin.cz/o-nas/).

KONTAKT

Mgr. Monika Janoušková, advokátní kancelář

Na Děkance 2109/1, 128 00 Praha 2

IČ: 07730951

Mgr. Monika Janoušková, advokát
tel.: 604 362 405
email.: monika.janouskova@akjanouskova.cz

Mgr. Renáta Janoušková, právník
tel.: 603 252 887
email.: renata.janouskova@akjanouskova.cz

Pobočka:

Zarámí 4077, 760 01 Zlín