ODMĚNA

Odměna za poskytnuté právní služby je stanovena primárně na základě dohody s klientem a vychází z individuálního přístupu ke klientovi, složitosti věci a časové náročnosti. Odměna může být stanovena následujícími způsoby:

  • časová odměna – výše odměny závisí na počtu hodin strávených nad poskytováním právních služeb a sjednané odměny za časovou jednotku
  • úkonová odměna – odměna je stanovena vždy za konkrétní úkon bez ohledu na jeho časovou náročnost (např. porada s klientem, účast na soudním jednání, účast u výslechu)
  • pevná odměna – odměna je stanovena pevnou částkou za kompletní vyřízení věci (např. příprava kompletní dokumentace pro převod vlastnického práva k nemovitosti) bez ohledu na časovou náročnost
  • paušální odměna – odměna je stanovena paušální částkou za měsíc poskytování právních služeb bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právních služeb v daném období

Pokud s klientem není sjednána smluvní odměna, je výše odměny určena dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).