ZAMĚŘENÍ

Advokátní kancelář se věnuje poskytování komplexních právních služeb v jednotlivých právních odvětvích s cílem poskytnout klientům co nejširší rozsah právních služeb, ovšem se zachováním maximální kvality a odbornosti.

V rámci poskytování právních služeb se zaměřujeme zejména na oblast soukromého práva (zvláště pak rodinného práva, občanského práva a pracovního práva), trestního práva (obhajoba v rámci trestního řízení a rovněž zastupování poškozených v trestním řízení), správního práva (zvláště pak oblast přestupků a jiných správních deliktů) a insolvenčního práva (zastupování dlužníka i věřitelů v insolvenčním řízení, příprava přihlášek pohledávek a insolvenčních návrhů).

Advokátní kancelář rovněž poskytuje komplexní právní služby týkající se právních vztahů k nemovitostem (zvláště pak příprava kompletní smluvní dokumentace pro převod vlastnického práva k nemovitostem, příprava návrhů na vklad, ověření podpisů včetně zajištění advokátní úschovy finančních prostředků).

V rámci poskytování právních služeb advokátní kancelář spolupracuje s následujícími subjekty: